Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

34°

-

0

Februari

63%

37°

-

0

Mars

56%

37°

-

2

April

56%

35°

-

6

Maj

55%

32°

-

9

Juni

48%

31°

-

11

Juli

38%

30°

-

14

Augusti

37%

30°

-

14

September

44%

30°

-

14

Oktober

55%

32°

-

8

November

68%

33°

-

1

December

65%

34°

-

0