Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

32°

-

2

Februari

44%

33°

-

4

Mars

39%

33°

-

8

April

42%

32°

-

11

Maj

41%

31°

-

15

Juni

33%

30°

-

17

Juli

24%

28°

-

20

Augusti

22%

28°

-

20

September

26%

29°

-

21

Oktober

35%

30°

-

16

November

48%

31°

-

5

December

49%

32°

-

2