Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

74%

32°

-

0

Februari

75%

35°

-

0

Mars

64%

39°

-

1

April

63%

41°

-

1

Maj

64%

41°

-

4

Juni

57%

38°

-

8

Juli

58%

34°

-

12

Augusti

55%

33°

-

14

September

63%

35°

-

10

Oktober

74%

38°

-

2

November

78%

36°

-

0

December

74%

33°

-

0