Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

31°

-

0

Februari

71%

34°

-

0

Mars

65%

38°

-

0

April

63%

41°

-

1

Maj

65%

40°

-

4

Juni

63%

38°

-

8

Juli

60%

34°

-

12

Augusti

55%

33°

-

14

September

67%

35°

-

8

Oktober

74%

38°

-

1

November

72%

35°

-

0

December

66%

32°

-

0