Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

30°

-

9

Februari

59%

29°

-

11

Mars

59%

28°

-

9

April

67%

28°

-

4

Maj

79%

27°

-

1

Juni

85%

25°

-

1

Juli

82%

25°

-

0

Augusti

78%

27°

-

0

September

78%

30°

-

1

Oktober

67%

32°

-

2

November

64%

31°

-

5

December

61%

30°

-

7