Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

86%

35°

-

3

Februari

82%

34°

-

4

Mars

80%

32°

-

5

April

83%

28°

-

3

Maj

84%

24°

-

2

Juni

84%

20°

-

1

Juli

87%

20°

-

1

Augusti

88%

22°

-

1

September

84%

26°

-

1

Oktober

84%

29°

-

2

November

86%

32°

-

2

December

88%

34°

-

2