Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

31°

-

11

Februari

61%

31°

-

10

Mars

64%

30°

-

10

April

68%

29°

-

9

Maj

76%

28°

-

4

Juni

78%

26°

-

4

Juli

78%

26°

-

3

Augusti

73%

26°

-

4

September

63%

28°

-

5

Oktober

54%

28°

-

8

November

50%

29°

-

11

December

55%

31°

-

11