Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

31°

27°

11

Februari

61%

31°

27°

13

Mars

62%

30°

27°

11

April

63%

29°

26°

10

Maj

68%

27°

25°

9

Juni

66%

25°

23°

9

Juli

68%

25°

22°

8

Augusti

67%

26°

22°

6

September

63%

28°

22°

5

Oktober

57%

29°

23°

8

November

54%

30°

24°

9

December

58%

31°

26°

9