Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

32°

-

15

Februari

58%

33°

-

15

Mars

56%

33°

-

17

April

56%

33°

-

19

Maj

55%

32°

-

16

Juni

53%

32°

-

12

Juli

53%

32°

-

14

Augusti

50%

32°

-

15

September

46%

32°

-

18

Oktober

46%

32°

-

22

November

43%

31°

-

25

December

44%

31°

-

21