Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

29°

28°

21

Februari

49%

29°

28°

16

Mars

54%

30°

28°

14

April

60%

31°

29°

12

Maj

58%

31°

29°

15

Juni

49%

31°

29°

16

Juli

53%

30°

29°

17

Augusti

56%

31°

29°

17

September

53%

31°

29°

16

Oktober

51%

31°

29°

18

November

51%

30°

29°

20

December

47%

30°

28°

21