Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

31°

-

14

Februari

58%

32°

-

13

Mars

56%

32°

-

15

April

56%

32°

-

18

Maj

55%

32°

-

15

Juni

52%

32°

-

13

Juli

52%

31°

-

15

Augusti

50%

31°

-

15

September

46%

31°

-

18

Oktober

46%

31°

-

20

November

41%

31°

-

24

December

41%

30°

-

20