Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

31°

29°

14

Februari

59%

31°

29°

14

Mars

58%

31°

30°

16

April

57%

31°

30°

19

Maj

56%

31°

30°

16

Juni

55%

31°

30°

12

Juli

54%

31°

30°

14

Augusti

52%

31°

30°

15

September

46%

31°

30°

18

Oktober

46%

31°

30°

22

November

44%

31°

29°

24

December

46%

30°

29°

20