Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

31°

29°

10

Februari

67%

32°

30°

9

Mars

62%

32°

30°

12

April

61%

32°

30°

17

Maj

54%

32°

30°

17

Juni

54%

31°

30°

14

Juli

54%

31°

30°

15

Augusti

50%

31°

30°

18

September

46%

30°

30°

22

Oktober

46%

30°

29°

24

November

49%

30°

29°

22

December

54%

31°

29°

16