Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

32°

28°

5

Februari

70%

34°

29°

4

Mars

64%

34°

29°

8

April

63%

34°

30°

14

Maj

54%

33°

30°

17

Juni

52%

32°

30°

14

Juli

52%

32°

30°

15

Augusti

51%

32°

30°

16

September

47%

31°

30°

21

Oktober

48%

31°

29°

22

November

50%

31°

29°

20

December

56%

31°

28°

12