Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

30°

-

12

Februari

63%

31°

-

11

Mars

60%

31°

-

13

April

60%

31°

-

17

Maj

55%

31°

-

16

Juni

54%

31°

-

12

Juli

54%

30°

-

14

Augusti

51%

30°

-

16

September

47%

30°

-

20

Oktober

46%

30°

-

23

November

45%

30°

-

23

December

48%

30°

-

19