Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

32°

-

6

Februari

69%

34°

-

5

Mars

64%

34°

-

8

April

63%

34°

-

13

Maj

54%

32°

-

17

Juni

52%

32°

-

14

Juli

52%

32°

-

15

Augusti

51%

31°

-

16

September

48%

31°

-

21

Oktober

48%

31°

-

22

November

50%

31°

-

21

December

55%

31°

-

14