Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

30°

-

13

Februari

54%

30°

-

11

Mars

53%

31°

-

13

April

51%

31°

-

15

Maj

51%

31°

-

14

Juni

51%

31°

-

13

Juli

51%

30°

-

14

Augusti

49%

30°

-

14

September

44%

30°

-

15

Oktober

43%

31°

-

16

November

37%

30°

-

21

December

36%

29°

-

20