Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

31°

-

15

Februari

58%

32°

-

15

Mars

56%

32°

-

17

April

56%

32°

-

20

Maj

55%

32°

-

16

Juni

53%

32°

-

12

Juli

53%

31°

-

14

Augusti

50%

31°

-

16

September

45%

31°

-

19

Oktober

45%

31°

-

22

November

42%

31°

-

25

December

44%

30°

-

21