Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

29°

-

22

Februari

49%

29°

-

17

Mars

56%

30°

-

14

April

62%

31°

-

12

Maj

60%

31°

-

15

Juni

51%

31°

-

16

Juli

54%

31°

-

17

Augusti

56%

31°

-

18

September

52%

31°

-

18

Oktober

51%

31°

-

20

November

51%

30°

-

22

December

47%

29°

-

23