Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

31°

29°

15

Februari

58%

32°

29°

15

Mars

57%

32°

29°

17

April

56%

32°

30°

19

Maj

56%

32°

30°

16

Juni

54%

32°

30°

12

Juli

54%

31°

30°

14

Augusti

51%

32°

30°

15

September

46%

32°

30°

18

Oktober

46%

32°

29°

22

November

44%

31°

29°

24

December

46%

31°

29°

21