Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

20°

-

2

Februari

73%

22°

-

2

Mars

72%

24°

-

1

April

70%

28°

-

1

Maj

69%

30°

-

3

Juni

58%

29°

-

9

Juli

50%

27°

-

15

Augusti

52%

26°

-

15

September

52%

26°

-

11

Oktober

64%

25°

-

6

November

70%

23°

-

1

December

58%

21°

-

3