Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

20°

-

2

Februari

70%

22°

-

1

Mars

69%

24°

-

1

April

64%

28°

-

1

Maj

63%

30°

-

2

Juni

57%

30°

-

6

Juli

50%

28°

-

9

Augusti

50%

27°

-

9

September

52%

26°

-

8

Oktober

62%

25°

-

4

November

65%

23°

-

1

December

53%

20°

-

2