Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

20°

-

2

Februari

74%

22°

-

1

Mars

71%

24°

-

1

April

69%

27°

-

1

Maj

69%

29°

-

3

Juni

58%

28°

-

8

Juli

52%

26°

-

12

Augusti

54%

25°

-

12

September

53%

24°

-

10

Oktober

64%

24°

-

5

November

71%

23°

-

1

December

60%

20°

-

3