Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

20°

-

2

Februari

72%

21°

-

1

Mars

70%

24°

-

1

April

66%

26°

-

1

Maj

67%

28°

-

3

Juni

57%

28°

-

8

Juli

51%

26°

-

10

Augusti

52%

26°

-

11

September

52%

24°

-

9

Oktober

62%

24°

-

5

November

69%

22°

-

2

December

57%

19°

-

3