Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

20°

-

2

Februari

70%

22°

-

1

Mars

68%

24°

-

1

April

64%

28°

-

1

Maj

65%

30°

-

3

Juni

57%

29°

-

7

Juli

51%

28°

-

8

Augusti

52%

27°

-

10

September

51%

26°

-

8

Oktober

61%

24°

-

4

November

66%

24°

-

2

December

55%

20°

-

2