Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

20°

-

2

Februari

72%

21°

-

1

Mars

70%

24°

-

1

April

67%

26°

-

1

Maj

68%

28°

-

2

Juni

57%

27°

-

7

Juli

52%

26°

-

9

Augusti

53%

25°

-

10

September

52%

24°

-

9

Oktober

63%

24°

-

5

November

70%

23°

-

1

December

59%

20°

-

2