Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

30°

-

4

Februari

61%

32°

-

3

Mars

62%

34°

-

2

April

62%

35°

-

3

Maj

62%

36°

-

6

Juni

52%

35°

-

10

Juli

54%

34°

-

13

Augusti

57%

34°

-

12

September

50%

33°

-

14

Oktober

55%

32°

-

10

November

58%

31°

-

5

December

55%

30°

-

4