Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

30°

-

5

Februari

60%

31°

-

4

Mars

61%

33°

-

3

April

60%

35°

-

3

Maj

62%

35°

-

7

Juni

52%

34°

-

12

Juli

54%

34°

-

14

Augusti

56%

34°

-

14

September

51%

33°

-

16

Oktober

55%

32°

-

11

November

57%

31°

-

5

December

56%

30°

-

4