Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

27°

-

4

Februari

47%

28°

-

3

Mars

44%

30°

-

3

April

46%

32°

-

3

Maj

46%

33°

-

5

Juni

48%

33°

-

12

Juli

48%

32°

-

16

Augusti

54%

32°

-

13

September

45%

32°

-

14

Oktober

49%

31°

-

8

November

46%

29°

-

5

December

41%

27°

-

4