Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

21°

-

11

Februari

45%

23°

-

9

Mars

43%

25°

-

9

April

44%

28°

-

8

Maj

42%

30°

-

8

Juni

41%

30°

-

14

Juli

44%

28°

-

18

Augusti

49%

29°

-

16

September

40%

28°

-

17

Oktober

43%

26°

-

12

November

43%

24°

-

11

December

42%

22°

-

10