Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

23°

-

7

Februari

43%

24°

-

6

Mars

44%

27°

-

5

April

47%

30°

-

5

Maj

48%

32°

-

6

Juni

46%

32°

-

10

Juli

50%

32°

-

11

Augusti

52%

33°

-

10

September

45%

31°

-

13

Oktober

46%

29°

-

10

November

42%

26°

-

8

December

39%

24°

-

7