Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

26°

-

6

Februari

59%

28°

-

5

Mars

55%

31°

-

3

April

46%

34°

-

3

Maj

46%

35°

-

4

Juni

42%

34°

-

12

Juli

45%

32°

-

17

Augusti

50%

32°

-

15

September

41%

31°

-

14

Oktober

51%

30°

-

12

November

56%

28°

-

7

December

51%

27°

-

7