Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

26°

-

10

Februari

58%

28°

-

6

Mars

53%

30°

-

5

April

46%

33°

-

3

Maj

46%

34°

-

5

Juni

42%

33°

-

13

Juli

45%

32°

-

17

Augusti

50%

32°

-

16

September

40%

32°

-

18

Oktober

50%

30°

-

17

November

54%

28°

-

12

December

50%

26°

-

11