Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

24°

-

9

Februari

43%

25°

-

8

Mars

43%

27°

-

7

April

45%

31°

-

5

Maj

45%

33°

-

5

Juni

44%

33°

-

8

Juli

48%

32°

-

9

Augusti

52%

33°

-

8

September

43%

32°

-

12

Oktober

46%

30°

-

9

November

42%

27°

-

8

December

40%

25°

-

8