Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

21°

-

9

Februari

46%

22°

-

9

Mars

42%

25°

-

9

April

36%

27°

-

9

Maj

32%

27°

-

13

Juni

32%

26°

-

20

Juli

35%

25°

-

23

Augusti

39%

25°

-

22

September

34%

25°

-

23

Oktober

40%

24°

-

19

November

42%

22°

-

12

December

43%

21°

-

10