Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

20°

-

8

Februari

50%

22°

-

7

Mars

46%

24°

-

8

April

39%

26°

-

8

Maj

36%

26°

-

13

Juni

34%

24°

-

19

Juli

36%

23°

-

21

Augusti

40%

24°

-

20

September

35%

23°

-

21

Oktober

43%

22°

-

16

November

46%

21°

-

10

December

47%

20°

-

8