Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

27°

-

3

Februari

50%

28°

-

2

Mars

46%

30°

-

2

April

47%

33°

-

2

Maj

47%

34°

-

4

Juni

50%

34°

-

12

Juli

49%

32°

-

16

Augusti

56%

33°

-

14

September

46%

32°

-

14

Oktober

51%

31°

-

7

November

49%

29°

-

4

December

44%

27°

-

3