Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

19°

-

8

Februari

59%

20°

-

7

Mars

54%

23°

-

7

April

51%

25°

-

7

Maj

49%

25°

-

8

Juni

43%

24°

-

15

Juli

43%

23°

-

17

Augusti

48%

23°

-

17

September

41%

22°

-

18

Oktober

50%

21°

-

12

November

55%

20°

-

10

December

54%

19°

-

8