Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

26°

-

7

Februari

57%

28°

-

5

Mars

52%

30°

-

4

April

46%

34°

-

3

Maj

45%

35°

-

5

Juni

43%

33°

-

13

Juli

45%

31°

-

18

Augusti

50%

32°

-

17

September

41%

31°

-

16

Oktober

50%

29°

-

14

November

54%

28°

-

9

December

48%

26°

-

9