Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

22°

-

10

Februari

43%

24°

-

8

Mars

42%

26°

-

8

April

44%

29°

-

6

Maj

43%

31°

-

6

Juni

42%

31°

-

10

Juli

46%

31°

-

13

Augusti

50%

31°

-

11

September

41%

30°

-

14

Oktober

44%

28°

-

11

November

42%

25°

-

9

December

39%

23°

-

9