Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

22°

-

9

Februari

46%

23°

-

8

Mars

42%

25°

-

8

April

36%

27°

-

8

Maj

32%

28°

-

12

Juni

33%

26°

-

19

Juli

36%

25°

-

22

Augusti

40%

26°

-

21

September

34%

25°

-

22

Oktober

40%

24°

-

17

November

42%

23°

-

11

December

43%

22°

-

9