Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

23°

-

7

Februari

43%

24°

-

6

Mars

44%

27°

-

5

April

46%

30°

-

5

Maj

47%

32°

-

5

Juni

45%

32°

-

9

Juli

50%

32°

-

10

Augusti

52%

33°

-

10

September

44%

31°

-

13

Oktober

46%

29°

-

9

November

42%

26°

-

8

December

40%

24°

-

7