Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

26°

-

6

Februari

55%

28°

-

4

Mars

51%

30°

-

4

April

47%

34°

-

2

Maj

46%

35°

-

4

Juni

46%

34°

-

12

Juli

47%

32°

-

17

Augusti

53%

33°

-

14

September

44%

32°

-

15

Oktober

52%

30°

-

12

November

53%

28°

-

8

December

47%

27°

-

6