Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

21°

-

10

Februari

42%

22°

-

9

Mars

39%

25°

-

9

April

39%

28°

-

7

Maj

37%

28°

-

9

Juni

37%

28°

-

15

Juli

40%

27°

-

17

Augusti

45%

27°

-

15

September

36%

26°

-

17

Oktober

39%

25°

-

13

November

40%

23°

-

10

December

39%

22°

-

10