Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

26°

-

7

Februari

59%

28°

-

6

Mars

54%

30°

-

5

April

46%

34°

-

3

Maj

46%

35°

-

5

Juni

42%

33°

-

13

Juli

45%

31°

-

19

Augusti

50%

32°

-

17

September

41%

31°

-

17

Oktober

51%

30°

-

15

November

55%

28°

-

9

December

50%

26°

-

9