Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

25°

-

3

Februari

47%

27°

-

2

Mars

49%

31°

-

2

April

47%

35°

-

3

Maj

50%

36°

-

5

Juni

51%

36°

-

9

Juli

54%

35°

-

9

Augusti

54%

35°

-

8

September

47%

34°

-

10

Oktober

47%

31°

-

6

November

45%

28°

-

3

December

42%

25°

-

2