Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

29°

-

10

Februari

60%

31°

-

7

Mars

54%

33°

-

7

April

45%

35°

-

5

Maj

46%

36°

-

7

Juni

40%

35°

-

15

Juli

45%

34°

-

16

Augusti

48%

35°

-

16

September

39%

34°

-

19

Oktober

48%

32°

-

17

November

54%

31°

-

11

December

51%

30°

-

10