Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

28°

-

9

Februari

58%

30°

-

6

Mars

52%

32°

-

5

April

46%

35°

-

3

Maj

46%

35°

-

5

Juni

41%

35°

-

11

Juli

45%

34°

-

13

Augusti

49%

35°

-

12

September

40%

34°

-

16

Oktober

48%

32°

-

15

November

53%

30°

-

10

December

49%

29°

-

9