Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

28°

-

10

Februari

65%

30°

-

7

Mars

62%

32°

-

6

April

57%

34°

-

5

Maj

54%

35°

-

9

Juni

45%

34°

-

17

Juli

49%

33°

-

19

Augusti

53%

33°

-

17

September

44%

32°

-

19

Oktober

51%

31°

-

16

November

57%

29°

-

11

December

57%

28°

-

11