Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

29°

-

10

Februari

59%

31°

-

6

Mars

53%

33°

-

6

April

46%

35°

-

4

Maj

46%

36°

-

6

Juni

40%

36°

-

13

Juli

45%

35°

-

14

Augusti

48%

36°

-

14

September

40%

34°

-

17

Oktober

48%

33°

-

16

November

54%

31°

-

10

December

50%

30°

-

9